Правила внутрішнього розпорядку на території Медичної мережі центрів «СантаЛен»

Загальна положення

 1. Медична мережа центрів «СантаЛен» (надалі – «Медична мережа») надає медичні послуги згідно графіку прийому, затвердженого адміністрацією закладу та у повній відповідності до ліцензійних умов провадження діяльності.
 2. Прийом пацієнтів здійснюється за попереднім записом через адміністраторів контакт-центру по телефонам (044) 364-40-59, (096) 195-91-11, (093) 080-92-22), адміністраторів підрозділів, мобільний додаток особистого кабінету пацієнта та/або через страхову компанію, якщо пацієнт застрахований.
 3. Пацієнт повинен прийти на прийом завчасно у визначений при записі день.
 4. Якщо пацієнт не в змозі прийти в призначений час, в разі необхідності скасування самого візиту або зміни призначеного часу візиту, пацієнту рекомендовано завчасно повідомити про це Медичну мережу. Якщо пацієнт регулярно не приходить на прийом та не повідомляє про це адміністраторів, порушуючи цим вимоги положення даних правил – Медична мережа має право відмовити пацієнту від подальшого надання медичних послуг, за умови, що це не загрожуватиме життю хворого і здоров’ю населення.
 5. У разі, якщо пацієнт не з’явився на прийом в призначений час без попередження або запізнення на прийом більше ніж на 15 хвилин, запис на прийом може бути скасований.
 6. Час початку прийому, визначеного при записі, може відбуватися з невеликим очікуванням, у зв’язку з різною складністю патологій та різною тривалістю консультацій, які можуть перевищувати передбачуваний відрізок часу, який виділяється на прийом.
 7. В разі незапланованої відсутності профільного фахівця або інших непередбачуваних обставин, адміністратор Медичної мережі попереджає про це пацієнта при першій можливості особисто або за контактним телефоном, який був вказаний пацієнтом при записі на прийом. При цьому, за бажанням пацієнта, запис можна перенести на інший зручний для нього час в залежності від завантаженості графіку прийому відповідного фахівця або Медична мережа може запропонувати йому інший альтернативний варіант.
 8. На прохання адміністратора Медичної мережі, пацієнт повинен надати паспорт або інший документ, що підтверджує його особу. У випадку, якщо медичні послуги надаються малолітній та/або недієздатній особі, її законні представники повинні надати документ, який підтверджує їх особу, а також документ, що підтверджує законне представництво такого пацієнта (свідоцтво про народження такого малолітнього пацієнта тощо). У випадку, якщо пацієнт є застрахованою особою, він також повинен надати адміністратору Медичної мережі відповідний страховий поліс.
 9. З вартістю на послуги Медичної мережі можна ознайомитись в Прейскуранті цін, який розміщений на сайті www.santalen.com.ua, та/або за телефонами контакт-центру та/або безпосередньо в закладах охорони здоров’я Медичної мережі.
 10. Всі ціни на медичні послуги, їх найменування та обсяг можуть змінюватись Медичною мережею в односторонньому порядку з розміщенням даної інформації на офіційному сайті закладу. Для уточнення актуальних цін необхідно звернутись за телефонами контакт-центру. Ціни на медичні послуги визначаються та фіксуються на момент запису пацієнта на прийом.
 11. Пацієнт, а у випадках передбачених чинним законодавством України його законний представник, зобов’язаний надавати фахівцям Медичної мережі повну інформацію щодо даного та попередніх захворювань, госпіталізацій та інших питань, що стосуються стану здоров’я пацієнта.
 12. Консультативні та діагностичні висновки інших медичних закладів приймаються до уваги, але не можуть бути підставою для видачі будь-яких видів заключення фахівцями Медичної мережі, призначення плану лікування, отримання рекомендацій, виконання медичних маніпуляцій, тощо.
 13. Отримання заключень, рекомендацій, призначення плану лікування, виконання медичних маніпуляцій або інших додаткових послуг може бути здійснено лише після консультації фахівця Медичної мережі та проходження діагностичного обстеження (у випадку необхідності).
 14. У разі наявності заборгованості за раніше надані медичні послуги Медична мережа має право відмовити пацієнту від подальшого надання медичних послуг до моменту її повного погашення, за умови, що це не загрожуватиме життю хворого і здоров’ю населення, а також може відмовити пацієнту в майбутніх записах на прийом.
 15. На прохання адміністратора Медичної мережі, пацієнт повинен надати для ознайомлення документ, який підтверджує внесення ним відповідної оплати за надані послуги. В іншому випадку (зокрема, у випадку несплати), адміністратор Медичної мережі має право звернутись до відповідних правоохоронних органів.
 16. Вся медична документація, яка була заведена на Пацієнта, зокрема, медична картка, дані лабораторних, чи інструментальних обстежень, рентген-знімки, висновки спеціалістів, фотографії, відеозаписи тощо – є власністю Медичної мережі і відповідно зберігається у ній. Передача оригіналів документів Пацієнту або його представнику згідно чинного законодавства проводиться виключно за рішення суду.
 17. Всі дані обстежень і консультативні висновки пацієнти отримують у вигляді медичної виписки у формі, яка встановлена чинним законодавством України. Пацієнт за письмовим зверненням до Медичної мережі, має право на отримання копії медичної документації, завіреної нею. До заяв про надання інформації медичного характеру пацієнт також повинен додати копію документа, що посвідчує його особу, а у разі запиту такої інформації щодо своєї малолітньої або неповнолітньої дитини – також копію документа, що підтверджує законне представництво (свідоцтво про народження тощо).
 18. На території закладів охорони здоров’я Медичної мережі здійснюється відео нагляд та ведеться його запис з метою забезпечення безпеки та комфорту пацієнтів і відвідувачів.
 19. Медична мережа може використовувати електронні адреси пацієнтів та особисті номери телефонів для їх інформування щодо запланованих візитів, акцій та нових послуг.
 20. Повернення грошових коштів здійснюється лише у випадках, передбачених чинним законодавством України та/або договірними відносинами з пацієнтом. Підставою для повернення коштів є письмова заява пацієнта з обов’язковим наданням до вказаної заяви чеку (при внесенні коштів до каси або розрахунку банківською карткою через термінал) або квитанції (при перерахуванні коштів через банківські установи). У разі відсутності чеку або квитанції Медична мережа має право відмовити пацієнту у поверненні грошових коштів.

Правила перебування в закладах охорони здоров’я Медичної мережі «СантаЛен»

 1. Адміністрація Медичної мережі закликає пацієнтів та відвідувачів не залишати особисті речі, коштовності, документи, гроші, інші цінні речі у верхньому одязі та/або у гардеробі та не довіряти їх стороннім особам. Медична мережа не несе відповідальності за особисті речі, гроші, цінності та документи, які залишені у верхньому одязі пацієнта, у валізах, а також на території закладів охорони здоров’я Медичної мережі без нагляду.
 2. Медична мережа також не несе відповідальності за догляд дітей, які знаходяться в дитячих кімнатах, туалетах, коридорах закладів охорони здоров’я Медичної мережі тощо.
 3. Пацієнт повинен доброзичливо та з повагою ставитися до персоналу, інших пацієнтів та відвідувачів Медичної мережі, не дозволяти собі грубощів, нетактовності та будь – яких проявів агресії. Поведінка пацієнта не повинна порушувати атмосферу поваги і доброзичливості.
 4. Пацієнтам та відвідувачам категорично забороняється приносити в заклади охорони здоров’я Медичної мережі холодну чи вогнепальну зброю, легкозаймисті та/або вибухові речовини й інші небезпечні речовини. В такому випадку, Медична мережа має право відмовити в наданні медичних послуг та/або звернутись до відповідних правоохоронних органів.
 5. Пацієнтам, які знаходяться в стані алкогольного та/або наркотичного та/або токсичного сп’яніння, Медична мережа має право відмовити в наданні медичних послуг, за умови, що це не загрожуватиме життю хворого і здоров’ю населення.
 6. З метою нерозголошення лікарської таємниці в приміщеннях Медичної мережі категорично заборонена фото-, аудіо- та відеозйомка.
 7. Пацієнти та відвідувачі Медичної мережі зобов’язані неухильно дотримуватись правил техніки безпеки та протипожежної безпеки.
 8. Пацієнти та відвідувачі зобов’язані бережно ставитись до медичного та іншого обладнання Медичної мережі.

Пацієнтам Медичної мережі категорично забороняється:

 1. Проявляти будь-яку форму агресії в приміщеннях Медичної мережі та на прилеглих територіях, а також вчиняти (або погроза вчинити) будь-які інші дії, які становлять загрозу життю та здоров’ю як медичному персоналу Медичної мережі так і пацієнтам та/або відвідувачам.
 2. Грубо й зневажливо ставитися до медичного персоналу Медичної мережі. Поводити себе шумно, нетактовно, агресивно, створювати проблеми й незручності для інших пацієнтів та відвідувачів, використовувати ненормативну лексику, принижувати честь та гідність як медичного персоналу Медичної мережі так і пацієнтів та/або відвідувачів (в т. ч. числі шляхом наклепу).
 3. Займатися тютюнопалінням, вживати спиртні напої, наркотичні речовини та/або інші психотропні засоби в приміщеннях Медичної мережі.
 4. Проводити в приміщеннях Медичної мережі фото-, аудіо- та відеозйомку.
 5. Займатися будь-яким видом торгівлі або обміну, грати в азартні ігри.
 6. Приносити та/або приводити в заклади охорони здоров’я Медичної мережі тварин, птахів тощо.
 7. Розмовляти по мобільному телефону під час перебування на прийомі у лікаря.
 8. Намагатися винести за межі приміщень Медичної мережі лікарські засоби, вироби медичного призначення, медичне обладнання, а також будь-яке інше майно, яке належать Медичній мережі.
 9. Недотримуватись рекомендацій профільних фахівців, здійснювати прийом лікарських засобів на власний розсуд, самовільний вихід за територію закладів охорони здоров’я Медичної мережі без відома медичного персоналу (у випадку перебування пацієнтів на стаціонарному лікуванні).
 10. Розповсюджувати в мережі Інтернет (соціальні мережі, сайти відгуків, Інстаграм, Ютуб інші інтернет-ресурси) неправдиву інформацію про Медичну мережу та працівників закладу, неправдиві відгуки та інші дані, які не відповідають дійсності.
 1. Заборона для пацієнтів, вказана в п. 8.1 та 8.2. розділу «Правила перебування в закладах охорони здоров’я Медичної мережі «СантаЛен» поширюється як при особистому зверненні пацієнтів до Медичної мережі так і при зверненні телефоном через контакт-центр Медичної мережі та/або через мережу інтернет. Така заборона також поширюється під час надання медичних та інших послуг Медичною мережею на виїзді та/або засобами телекомунікаційного зв’язку.
 2. У разі вчинення будь-якого із вказаних в пункті 8 розділу «Правила перебування в закладах охорони здоров’я Медичної мережі «СантаЛен» видів порушень, Медична мережа має право відмовити пацієнту в прийомі (як в поточному так і в майбутніх).
 3. У випадках порушення цих Правил пацієнтом, та дострокового припинення надання йому медичних послуг, адміністрація Медичної мережі не компенсує йому вартість ненаданих в повному обсязі таких медичних послуг.

Відповідно до статті 34 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» лікар має право відмовитися від подальшого ведення пацієнта, якщо останній не виконує медичних приписів або правил внутрішнього розпорядку закладу охорони здоров’я, за умови, що це не загрожуватиме життю хворого і здоров’ю населення. Лікар не несе відповідальності за здоров’я хворого в разі відмови останнього від медичних приписів або порушення пацієнтом встановленого для нього режиму.