Угода користувача

Угода користувача (публічна оферта)

Розділ I. Загальні положення

Ця угода визначає умови та правила використання веб-сайту Медичної Мережі «СантаЛен»  https://santalen.com.ua/  (надалі «Сайт») та Прикладних програм , для використання сайту та доступу до персонального кабінету (надалі «Програм»), вона укладається між Вами (надалі «Клієнт») та Медична мережа «СантаЛен» у особі Товариством з обмеженою відповідальністю «СантаЛен» (надалі «Адміністрація») і регулює усі способи використання Сайту та Програм, які знаходяться у розпорядженні та управлінні Адміністрації, усі види послуг, що надає Адміністрація завдяки Сайту та Програмам.

Використовувати Сайт та Програми дозволено тільки особі (Клієнт), який прийняв усі умови даної угоди.

Клієнт зобов’язаний уважно ознайомитися з угодою перед використанням Сайту та Програм. Використовуючи будь-яку частину Сайту та Програм, Клієнт надає свою згоду бути зв’язаним умовами даної угоди. Якщо Ви не погоджуєтеся з умовами угоди (повністю або частково), то Вам не надається статус і права Клієнта й Вам забороняється використовувати Сайт або Програми, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку інформацію, розміщену на Сайті й будь-які послуги, які надаються в рамках Сайту та Програм.

Умови угоди поширюються на всіх користувачів Сайту або Програм (Клієнтів) — як на користувачів, які не мають облікового запису на Сайті або у Програмі (незареєстрованний користувач) так і на користувачів, які мають будь-який обліковий запис, кожного з доступних видів. Під обліковим записом розуміється сукупність інформації про Клієнта й даних авторизації (логін, пароль).

Ця угода є договором приєднання і вважається укладеним з моменту, коли Ви приймаєте його умови.

 1. Визначення термінів та понять

Адміністрація – (керівництво сайту) виконує певні адміністративні функції із стеження за працездатністю сайту, сервера, устаткування і програм, на якому знаходиться web-сайт, займатися розкручуванням web-сайту, веде статистику відвідуваності, виконує обов’язки контент-менеждера, стежачи за своєчасним оновленням інформації.

Сайт – інтернет-сайт https://santalen.com.ua/ , включаючи усі його субдомени, який знаходиться під організаційним контролем Адміністрації.

Прикладна програма – комп’ютерна програма або програмне забезпечення яке можно використовувати з планшетів, смартфонів та на інших мобільних пристроях, яка розповсюджується на умовах договору приєднання (вільної публічної оферти), що надає особі, яка приєдналася до такого договору, безоплатний дозвіл на: використання програми за її призначенням, яка знаходиться під організаційним контролем Адміністрації.

Клієнт -фізична або юридична дієздатна особа, що досягла 18-літного віку, яка повністю прийняла усі умови даної Угоди і політики конфіденційності, через реєстрацію на Сайті або у Програмі і володіє індивідуальним логіном і паролем, а також Обліковим записом клієнта задля використання послуг даного сайту та Програм.

Електронний приватний кабінет Клієнта -це особливий підрозділ Сайту з можливістю доступу до нього через Програми, в якому міститься особиста інформація авторизації Клієнта, а також інші анкетні дані, правом розміщення якою володіє тільки цей Клієнт. А також на цей підрозділ надходить конфіденційна інформація (зокрема результати проведених клініко-діагностичних досліджень). Доступ до цього підрозділа має лише Клієнт.  Одному Клієнту може належати тільки один Обліковий запис Клієнта.

Дані авторизації – Логін та пароль Клієнта, які необхідні для ідентифікації Клієнта при використанні їм Сайту або Програм і отримання доступу до персоналізованої інформації (зокрема до Електронного приватного кабінету Клієнта) та/або до додаткових можливостей.

Розділ ІІ. Предмет та принципи діяльності

 1. Предмет Договору

Адміністрація дозволяє Клієнту переглядати і завантажувати інформацію з нашого сайту виключно для особистого некомерційного використання. Забороняється змінювати матеріали сайту, поширювати для громадських або комерційних цілей. Будь-яке використання інформації на інших сайтах або в комп’ютерних мережах забороняється. За допомогою Сайту та Програм Клієнт має змогу переглядати і завантажувати інформацію, а також конфіденційну інформацію, зокрема результати наданих Медичною Мережою «СантаЛен» послуг. Також використання Сайту та Програм надає можливість Клієнту замовляти та укладати попередні домовленості про замовлення послуг Медичної Мережі «СантаЛен».

4. Основні Принципи діяльності сайту

 1. Адміністрація здійснює діяльність шляхом створення інформаційної та комунікаційної Інтернет платформи – інструменту для більш ефективного та зручного доступу до публічної інформації, замовлення послуг ММ «СантаЛен» та доступу до конфеденційної інформації за допомогою Електронний приватний кабінет Клієнта.
 2. Повний доступ до Сайту, повне використання можливостей Програм та доступ до Електронного приватного кабінета Клієнта, можливі тільки для зареєстрованих Клієнтів (що пройшов ідентифікацію Клієнта та має обліковий запис Клієнта).

Розділ ІІІ. Права, зобов’язання та відповідальність сторін

 1. Сповіщення Адміністрації про присутність інформації, що порушує права Клієнта.

Якщо Клієнт вважає, що на Сайті присутня інформація, яка порушує його права, він зобов’язаний сповістити про це Адміністрацію і надати інформацію, яка підтверджує дане порушення прав. У випадку, якщо Клієнт надасть неправдиву інформацію про порушення його прав, він несе повну відповідальність за заподіяний збиток (включаючи витрати, мита й оплату адвокатських послуг).

6. Права та обов’язки Користувача

 1. Клієнт має право користуватися усіма технічними можливостями Сайту та Програм, наданими Адміністрацією.
 2. Клієнт має право мати доступ до будь якої публічної інформації розміщеної на Сайті або у Програмах.
 3. Клієнт зобов’язаний при здійсненні реєстрації вказувати та розміщувати публічні достовірні особисті дані.
 4. Клієнт зобов’язується використовувати Сайт та Програми лише в цілях, що не суперечать угодам між Користувачем та Адміністрацією, чинному законодавству України та принципам розумності і моралі.
 5. Клієнт самостійно несе відповідальність перед третіми особами за свої дії або бездіяльність при використанні Сайту та/або Програм.
 6. Клієнт зобов’язується самостійно та за свій власний рахунок врегулювати всі претензії третіх осіб, що пов’язані з дією або бездіяльністю Клієнта при використанні Сайту та/або Програм.
 7. Якщо не доведене зворотнє, будь-які дії, здійснені з використанням облікового запису та/або логіна й пароля Клієнта, вважаються здійсненими цим Клієнтом.
 8. У випадку розміщення Клієнтом на Сайті інформації або здійснення інших дій, що не відповідають умовам Угоди, Адміністрація має право без повідомлення, за власним розсудом видалити повністю або частково розміщену Клієнтом інформацію, включаючи ту інформацію, у відношенні якої важко визначити її відповідність Угоді та/або законодавству, що застосовується.

7. Клієнту заборонено:

 • сприяти або розпалювати релігійні, расові або міжнаціональної ворожнечі;
 • вчиняти дії, що порушують права і свободу, честь і гідність будь-якої особи;
 • вчиняти дії, спрямовані на введення інших користувачів в оману;
 • надавати в користування свій обліковий запис та/або логін і пароль від свого облікового запису третім особам;
 • реєструвати обліковий запис від імені або замість іншої особи;
 • розміщувати інформацію (включаючи будь-які матеріали), що порушує авторські права, права на знаки для товарів і послуг, права промислової власності та/або права на інші об’єкти інтелектуальної власності, що належать третім особам;
 • розміщувати інформацію, що порушує права й законні інтереси третіх осіб (у тому числі, розміщення фотографій і відеороликів, основним об’єктом яких є людина, якщо ця людина не давала згоди на розміщення на Сайті фотографії або відео з її участю);
 • розміщувати матеріали рекламного, еротичного, порнографічного або образливого характеру;
 • намагатися одержати доступ до облікового запису та/або логіну й паролю іншого Клієнта будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, підбору логіна й пароля;
 • розміщувати комп’ютерні віруси або програми, здатні перервати або порушити нормальну функціональність комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення, а також засобів телекомунікації будь-яких осіб.

8. Права Адміністрації

 1. Адміністрація залишає за собою право у випадку розміщення Клінтом на Сайті або за допомогою Програм інформації або здійснення інших дій, що не відповідають умовам Угоди без повідомлення, за власним розсудом видалити повністю або частково розміщену Клєнтом інформацію, включаючи ту інформацію, у відношенні якої важко визначити її відповідність Угоді та/або законодавству, що застосовується у випадках отримання від інших Клієнтів обґрунтованих скарг стосовно некоректної поведінки Клієнта на Сайті Адміністрація залишає за собою право заблокувати сторінку Клієнта;
 2. Адміністрація має право закрити або призупинити функціонування Сайту або Програм або будь-якої з їхніх частин, змінити Сайт або Програми повністю або частково без попереднього повідомлення Клієнта.
 3. Адміністрація має право призупинити доступ Клієнта до Сайту та/або Програм у випадку виникнення технічних неполадок з метою усунення останніх.

9. Обмеження відповідальності Адміністрації сайту

 1. Адміністрація сайту не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, друкарські помилки і неточності, які можуть бути виявлені в матеріалах, що містяться на даному Сайті. Адміністрація сайту докладає всіх необхідних зусиль, щоб забезпечити точність і достовірність на Сайті інформації. Вся інформація та матеріали надаються на умовах “як є”, без будь-яких гарантій, як явних, так і непрямих.
 2. Інформація на Сайті постійно оновлюється і в будь-який момент може стати застарілою. Адміністрація сайту не несе відповідальності за отримання застарілої інформації з сайту, а також за нездатність Клієнта отримати оновлення інформації, що зберігається на Сайті.
 3. Адміністрація сайту не несе ніякої відповідальності за висловлювання і думки відвідувачів сайту, залишені в якості коментарів або оглядів. Думка редакцiї може не збігатися з думкою і позицією авторів оглядів і коментарів. У той же час Адміністрація сайту вживає всіх можливих заходів, щоб не допускати публікацію повідомлень, які порушують чинне законодавство або норми моралі.
 4. Адміністрація сайту не несе відповідальності за можливі протиправні дії Клієнтів щодо третіх осіб, або третіх осіб щодо Клієнта.
 5. Адміністрація сайту не несе відповідальності за шкоду, збитки або витрати (реальні або можливі), що виникли в зв’язку з цим Сайтом або Програмами, їх використанням або неможливістю використання.
 6. Адміністрація сайту не несе відповідальності за втрату Клієнтом можливості доступу до свого облікового запису (зокрема до електронного приватного кабінету Клієнта) – облікового запису на Сайті та/або у Програмі.
 7. Адміністрація сайту не несе відповідальності за неповне, неточне, некоректне вказівку Клієнтом своїх даних при створенні облікового запису Клієнта.
 8. При виникненні проблем у використанні Сайту, незгоди з конкретними розділами Угоди, або отриманні Клієнтом недостовірної інформації від третіх осіб, або інформації образливого характеру, будь-який інший неприйнятною інформації, будь ласка, зверніться до адміністрації сайту для того, щоб Адміністрація сайту могла проаналізувати і усунути відповідні дефекти, обмежити і запобігти надходженню на Сайт небажаної інформації, а також, при необхідності, обмежити або припинити зобов’язання з надання своїх послуг будь-якому Клієнту, який навмисне порушує приписи Угоди і функціонування роботи Сайту та/або Програм.
 9. З метою вищевикладеного Адміністрація сайту залишає за собою право видаляти розміщену на Сайті інформацію і робити технічні і юридичні заходи для припинення доступу до Сайту та/або Програм Клієнтів, що створюють згідно з висновком Адміністрації сайту, проблеми у використанні Сайту та/або Програм іншими Клієнтами, або Клієнтів, що порушують вимоги Угоди.

Розділ ІV. Умови розміщення інформації

10. Реєстрація

 1. Проходження Користувачем процедури реєстрації означає згоду з цією Угодою користувача. Клієнт, погоджуючись з Угодою, бере на себе обов’язки з виконання умов, зазначених в Угоді, у разі не згоди, зобов’язується негайно припинити використання Сайту та Програм.
 2. Користувач, використовуючи Сайт та Програми, підтверджує свою правоздатність і дієздатність.
 3. Щоб отримати можливість використання всіх сервісів Сайту та Програм, фізична чи юридична особа має пройти процедуру реєстрації.
 4. Клієнт зобов’язується не надавати свій логін і пароль іншим особам, а також вжити заходів, щоб логін і пароль не стали відомі третім особам. Логін і пароль дають можливість доступу до тих розділів Сайту, які призначені тільки для зареєстрованих Клієнтів, а також до особистих сторінках, які призначені виключно для цього Клієнта, зокрема дає доступ до Електронний приватний кабінет Клієнта.
 5. Клієнт несе відповідальність за всі дії, вчинені ним на Сайті та в Програмах, а також за всі дії, вчинені на Сайті та в Програмах будь-якими іншими особами, авторизованими під логіном і паролем Клієнта.
 6. Клієнт зобов’язується зберігати пароль у таємниці від третіх осіб. Клієнт несе відповідальність за наслідки використання пароля іншими особами.

11. Особовий запис Клієнта

 1. У процесі реєстрації на сайті https://www.santalen.com.ua/ Клієнт повинен створити Особовий запис Клієнта, щоб розміщувати персональні дані для ідентифікації Клієнта Адміністрацією і мати можливість отримувати персональну та конфіденційну інформацію.
 2. Клієнт самостійно розміщує обов’язкову інформацію про себе:
 • Логін
 • Пароль
 • Прізвіще Імя По батькові
 • Номер облікової карти Пацієнта в ММ «СантаЛен» (якщо така існує на момент реєстрації Клієнта)
 • контактні дані (телефон, адреса, e-mail).
 1. Адміністрація має право видаляти сторінку яка суперечить даної Угоді та нормам українського законодавства та міжнародного права.
 2. Клієнт самостійно несе повну відповідальність за опубліковану інформацію та поведінку його на сайті згідно нормам законодавства, моралі і з метою дотримання прав третіх осіб.
 3. Адміністрація сайту з повагою і відповідальністю ставиться до конфіденційної інформації будь-якої особи, що стала відвідувачем цього сайту. Погоджучись з цією Угодою Клієнт дає згоду на збір і використання певної інформації про Клієнта відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» та до політики Адміністрації сайта про захист персональних даних. Крім того, Клієнт дає згоду, що Адміністрація сайту може збирати, використовувати, передавати, обробляти і підтримувати інформацію, пов’язану з Особовим записом Клієнта з метою надання відповідних послуг.
 4. Адміністрація сайту зобов’язуєтеся здійснювати збір тільки тієї персональної інформації, яку Клєнт надає добровільно та в разі, коли інформація потрібна для надання (поліпшення) послуг Клієнту.
 5. Адміністрація сайту збирає як основні персональні дані, такі як ім’я, прізвище, по батькові, адреса та електронна адреса, так і вторинні (технічні) дані – файли cookies, інформація про з’єднання і системна інформація.
 6. Адміністрація сайту може використовувати будь-яку зібрану через Сайт та програми інформацію з метою поліпшення змісту інтернет-сайту, його доопрацювання, а також для інших цілей, що не суперечить положенням чинного законодавства України.

Розділ V. Інтелектуальна власність

12. Інтелектуальна власність

 1. Клієнт, що розміщує на Сайті та/або у Програмах будь-яку інформацію, яка містить об’єкти інтелектуальної власності, включаючи, але не обмежуючись, текст, графічні зображення, аудіо та відео продукцію, комп’ютерні програми, бази даних, знаки для товарів і послуг і т.д., гарантує, що завантаження на Сайт, копіювання й використання даної інформації та/або об’єктів інтелектуальної власності, що містяться в ній, не буде порушувати прав третіх осіб.
 2. Клієнт, завантажуючи на Сайт та/або у Програмах будь-які об’єкти інтелектуальної власності, безоплатно надає Адміністрації невиключні майнові права на ці об’єкти, при умові їх використання на некомерційних підставах. Надані Клієнтом Адміністрації майнові права не мають територіального обмеження та надаються на весь термін дії авторських прав.
 3. Дана Угода не передає Клієнту ніяких виключних майнових прав на будь-які об’єкти інтелектуальної власності Адміністрації або третіх осіб, якщо це явно не вказано, і усі права власності стосовно такої власності залишаються винятково за Адміністрацією та/або відповідною третьою особою.
 4. Клієнту заборонено будь-яке використання в комерційних цілях будь-якої інформації та об’єктів інтелектуальної власності, що розміщені на Сайті та/або у Програмах, без письмового дозволу на це відповідного правовласника.

Розділ VІ. Політика конфіденційності

13. Персональні дані Клієнта

 1. Використовуючи даний Сайт та/або Програми, Клієнт автоматично надає згоду на збирання, зберігання, використання та поширення інформації про себе, згідно Правил конфіденційності, які подані у цій Угоді.
 2. Клієнти погоджуються, що з метою дотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних» Адміністрація має право на включення персональних даних, наданих користувачами, до бази персональних даних, на обробку таких персональних даних та, за необхідності, викликаною виконанням умов зазначеного закону, на передачу таких персональних даних третім особам.
 3. Клієнт розуміє й погоджується з тим, що розміщуючи на Сайті інформацію, у відношенні якої Клієнтом самостійно не передбачено обмеження доступу, будь-яка третя особа може одержати доступ до цієї інформації.
 4. Клієнт погоджується на передачу Адміністрації персональних даних (відповідно до умов даної Угоди і наданої Клієнтом згоди при реєстрації на Сайті або через Програми), інформації про замовленні послуги та погоджується дотримуватися Угоди шляхом заповнення граф у відповідних колонках при реєстрації та оформлення замовлень на Сайті або за допомогою Програм.
 5. Адміністрація має право збирати, зберігати і використовувати персональні дані Клієнта згідно наданої їм згоди.
 6. Клієнт зобов’язується вносити повну і достовірну інформацію про свої персональні дані в графи на сайті або за допомогою Програм у процесі реєстрації або для оформлення замовлення. У разі виявлення неточностей або будь-яких розбіжностей між персональними даними Клієнта, заповненими на Сайті або за допомогою Програм, Адміністрація має право обмежити або закрити доступ Клієнта до Сайта та Програм з метою забезпечення конфіденційності інформації, до моменту з’ясування особи Клієнта.

14. Коніденціальність інформації та безпека.

 1. Конфіденційної за цією Угодою визнається інформація про факт звернення Клієнта за медичною допомогою, результати лабораторних досліджень, а також інша інформація, яка відповідно до чинного законодавства є конфіденційною інформацією.
 2. Сторони беруть на себе зобов’язання щодо дотримання конфіденційності щодо інформації, отриманої під час виконання Сторонами умов цієї Угоди.
 3. Передача інформації третім особам або інше розголошення інформації, визнаної за цим Договором конфіденційної, може здійснюватися тільки з письмової нотаріальної згоди Клієнта, та / або у випадках прямо передбачених законодавством.
 4. Адміністрація докладає всіх можливих зусиль для максимально високого рівня безпеки інформації, розміщеної на Сайті та/або через Програми, особливо персональних даних користувачів, результатів аналізів і т.д.
 5. Для забезпечення високого рівня безпеки на Сайті та у Програмах використовуються сучасні технології захисту даних і безпечного з’єднання Клієнтів з Сайтом у тому числі крізь Програми в рамках обміну інформацією і отримання доступу до інформації.
 6. Надаючи доступ до своїх даних, включаючи результати аналізів, будь-яким третім особам, Клієнт усвідомлює наслідки таких дій і знімає з Адміністрації будь-яку відповідальність за отримання такими третіми особами доступу до відповідної інформації. Клієнт усвідомлює, що Адміністрацією не провадиться перевірка третіх осіб, які отримують доступ на розсуд Клієнтів до даних Клієнтів, зокрема перевірка спеціалізації, досвіду і права на здійснення медичної практики.

Розділ VІІ. Інші умови

15. Прикінцеві положення

 1. Адміністрація має право вносити зміни в дану Угоду. Усі внесені до Угоди зміни будуть доступні у вигляді нової редакції Угоди. У випадку внесення до Угоди істотних змін, Адміністрація додатково повідомить Клієнта про ці зміни електронною поштою, яка вказана в Обліковому запису Клієнта. Усі зміни Угоди набувають чинності з моменту їх публікації. Використовуючи послуги, Сайт та/або Програми Клієнт підтверджує згоду з новими умовами Угоди в редакції, що діє на момент використання Клієнтом послуг, Сайту та/або Програм.
 2. Адміністрація не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Клієнт або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даної Угоди, інструкцій або вказівок про порядок використання Сайту та/або Програм, щодо порядку розміщення даних та інших технічних питань.
 3. Клієнт надає Адміністрації право надсилати йому повідомлення, що містять інформацію про Сайт, послуги та/або Програми Адміністрації або інформацію рекламного характеру.
 4. У випадку визнання недійсною будь-якої частини даної Угоди, інші частини Угоди будуть залишатися чинними. Відмова кожної зі сторін від будь-якого положення або умови даної Угоди або будь-яке їх порушення не скасовує дію цього положення або умови.
 5. Сайт надається Адміністрацією «як є». Адміністрація не гарантує відповідність Сайту цілям і очікуванням Клієнта, його безперебійну й безпомилкову роботу.
 6. Адміністрація може в будь-який момент і без повідомлення Клієнта поступитися своїми правами за даною Угодою третій стороні.
 7. До даної Угоди й відносин між Адміністрацією та Клієнтом, що виникають у зв’язку з використанням Сайту та/або Програм, застосовується законодавство України. Кожна сторона незаперечно погоджується з тим, що відповідні суди України мають виняткову юрисдикцію відносно будь-яких претензій, спорів або розбіжностей, що стосуються Угоди та використання Сайту та/або Програм.
 8. Будь-які спори, що виникають з цього Договору або пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.